Examinationsmoment. För ett godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på alla delmoment samt närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Betyget. Se Mikael Anderssons yrkesprofil på LinkedIn. LinkedIn är världens största yrkesnätverk. Här får yrkespersoner som Mikael Andersson hjälp att nå. Kursen TEIO20 administreras via Kursplatsen Lisam vilket innebär att allt kursmaterial finns på kursens Lisam-sida, det är även där ni gör inlämningar av.

Teio20 - Nakna Kvinnor

SNY har ordet Kursen syftar till att du ska utveckla din förståelse för vad entreprenörskap är och för vad som krävs för att starta en ny verksamhet kring en ny ofta teknisk idé. Idéutveckling - Processen att gå från idé till affärsmodell. Kursen TEIO20 administreras via Kursplatsen Lisam vilket innebär att allt kursmaterial finns på kursens Lisam-sida, det är även där ni gör inlämningar av uppgifter etc. TFK , val tfk. Att kommunicera affärsidén, att välja organisationsform och att skydda idén. Relevans i undervisnigen är viktigt och därför strävar vi efter att komma nära verkligheten.